PONEDELJEK
30
Marec

Mariborska knjižnica - Knjižnica Nova vas


V Knjižnico Nova vas se lahko vpišejo občani od 15. leta starosti. Vse informacije v zvezi s članstvom in knjižničnim redom so navedene v osnovnih informacijah za uporabnike. Z izkaznico Knjižnice Nova vas si lahko člani izposojajo gradivo v vseh enotah Mariborske knjižnice. Vpis in članarina sta brezplačna.

Brezplačen dostop do sistema COBISS/OPAC, interneta, CD-romov, možnost uporabe osebnega računalnika za pisanje besedil.

V Knjižnici Nova vas si lahko člani knjižnice izposodijo zgoščenke.

 Država/Regija: Slovenija /
Občina: Maribor
Kraj/Pošta:  Maribor / 2000
Ulica:  Cesta proletarskih brigad 61 a
Telefon:  +386 (0)2 330 47 23
Spletna stran:  http://www.mb.sik.si/vsebina.asp?lang=sl&str=291
Elektronska pošta:  enota.nv@mb.sik.si


Prireditve, ki jih organizira ta organizator:
Pravljična ura za otroke v Knjižnici Nova vas